Loading...
SALAM SEJAHTERA & SELAMAT DATANG
UiTM CAWANGAN KELANTAN
Integrated Management System
[iMAS]

APLIKASI SOKONGAN

[Projek Inisiatif Kampus Digital]

APLIKASI KW3P

Aplikasi bagi mendapat kelulusan tabung KWPPP.

aplikasi ezakat

[Under Construction]

APLIKASI e-porfolio pelajar

[Under Construction]

APLIKASI PROPENS

Aplikasi penilaian pensyarah dalam pengajaran & pembelajaran.

APLIKASI iMAMS

[Under Construction]

Aplikasi eRMS

[Under Construction]

APLIKASI PELAPORAN OBE

[Under Construction]

APLIKASI eXAMs

[Under Construction]

APLIKASI AMOS

[Under Construction]

APLIKASI ECOUPON

[Under Construction]

APLIKASI CMS

[Under Construction]

APLIKASI Aksis

[Under Construction]


kumpulan pembangun aplikasi

Member Photo

Kumpulan yang memastikan intergrasi dan pelaksanaan aplikasi.

Kumpulan Teknikal
Pensyarah FPM
Member Photo

Kumpulan yang mebantu pelajar dalam pembangunan aplikasi biasanya merupakan Penyelia Projek Pelajar.

Kumpulan Sokongan 1
Pensyarah FPM
Member Photo

Kumpulan pengguna yang memberi input keperluan aplikasi.

Kumpulan Sokongan 2
Pensyarah/Staf/Pengguna
Member Photo

Kumpulan pelajar IM245 FPM yang melaksanakan projek bagi Kod Kursus IMS606/IMS655.

Kumpulan Operasi
Pelajar FPM

Hubungi kami

Komen / maklumbalas

Sebarang masalah atau komen bagi penambahbaikan sistem boleh diajukan kepada:.

Prof Madya Dr Ghazali Osman
HP No: 019-9198994
email: ghaza936@kelantan.uitm.edu.my

 

         Encik Mohamad Rahimi bin Mohamad Rosman Hp No: 019-9891306
    email: rahimi.rosman@yahoo.com